Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej odbędzie się

15 października 2018 r., o godz. 1730, w „małej sali gimnastycznej”.

W tym dniu zajęcia dydaktyczne od godz. 1600 są odwołane.

Uczniów, Nauczycieli i Rodziców zapraszamy na ślubowanie.

Wspomnienie o I. J. Paderewskim

Plan zajęć – aktualizacja

Uwaga. Plan zajęć dla klasy Ib/6 oraz IIIb/6 został zaktualizowany. Aktualny plan znajduje się w zakładce Plan Zajęć.

Zebrania z rodzicami

Dyrekcja Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku zaprasza wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie organizacyjne w dniu 10 września 2018 r. o godz. 18.15

Harmonogram spotkań nauczycieli przedmiotów teoretycznych z rodzicami:

 • 05 września 2018 r. godz. 17.00 B. Wilkońska – Firlet klasa I B cykl 4-letni
 • 05 września 2018 r. godz. 17.45 B. Wilkońska – Firlet klasa IV B cykl 6-letni
 • 05 września 2018 r. godz. 18.30 B. Wilkońska – Firlet klasa V B cykl 6-letni
 • 05 września 2018 r. godz. 19.00 B. Wilkońska – Firlet klasa II cykl 4-letni
 • 05 września 2018 r. godz. 17.45 K. Kania klasa I A cykl 4-letni
 • 05 września 2018 r. godz. 18.30 K. Kania klasa II cykl 4-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 17.00 M. Migas klasa I A i B cykl 6-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 17.45 M. Migas klasa II cykl 6-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 18.30 M. Migas klasa III A i B cykl 6-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 17.00 B. Wilkońska – Firlet klasa III cykl 4-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 17.45 B. Wilkońska – Firlet klasa IVA cykl 6-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 18.30 B. Wilkońska – Firlet klasa V A cykl 6-letni
 • 06 września 2018 r. godz. 19.00 B. Wilkońska – Firlet klasa IV cykl 4-letni
 • 07 września 2018 r. godz. 17.00 K. Kania klasa IV A cykl 6-letni
 • 07 września 2018 r. godz. 17.45 K. Kania klasa V A cykl 6-letni
 • 07 września 2018 r. godz. 18.30 K. Kania klasa IV cykl 4-letni
 • 10 września 2018 r. godz. 17.30 B. Wilkońska – Firlet klasa VI A cykl 6-letni

Plan zajęć

Plan zajęć grupowych jest dostępny w zakładce Plan zajęć.
Przydział uczniów do poszczególnych grup jest dostępny na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku
odbędzie się 03.09.2018 r. o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej PSP Nr 2.
Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z Rodzicami.

Wyniki rekrutacji do Szkoły Muzycznej – ważna informacja

Szanowni Państwo!

Ze względu na ochronę danych osobowych NIE UDZIELAMY żadnych informacji telefonicznie.

Zapraszamy osobiście do szkoły.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Muzycznej odbędzie się 22 czerwca 2018 r., o godz. 1500, w dużej sali gimnastycznej.

Absolwenci proszeni są o oddawanie wypożyczonych ze Szkoły instrumentów do dnia 20 czerwca br.

Praca dla nauczyciela fortepianu

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku zatrudni od 1 września 2018 r. nauczyciela fortepianu dodatkowego, akompaniatora.

Umowa o pracę – minimum 18 godzin.

Wymagane kwalifikacje:
co najmniej licencjat z fortepianu głównego z przygotowaniem pedagogicznym

CV kandydatów można przesłać na adres:
szkola.muzyczna@brzesko.pl
32-800 Brzesko ul. Królowej Jadwigi 18
tel. kontaktowy 500122010

Wspomnienie Ireny Sendlerowej