Zajęcia z Panią Barbarą Wilkońską – Firlet w dniu 17 czerwca 2019 r. są odwołane.

Informujemy, że 18 czerwca 2019 r. zajęcia w Szkole Muzycznej od godz. 1700 są zawieszone. Wszystkich uczniów zapraszamy na „Koncert Absolwentów”, który odbędzie się o godz. 1800 w Ratuszu.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2019/2020 zostaną ogłoszone w dniu 24 czerwca 2019 r.

Będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły.

Ze względu na RODO nie udzielamy informacji telefonicznie.

Zakończenie roku szkolnego


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Muzycznej odbędzie się 19 czerwca 2019 r., o godz. 1400,w sali gimnastycznej.

Absolwenci proszeni są o oddanie wypożyczonych ze Szkoły instrumentów swoim nauczycielom instrumentu głównego, w dniu 18 czerwca br., po „Koncercie Absolwentów”.

Nieoddanie instrumentu skutkować będzie nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.Koncert Absolwentów

Skrócone lekcje – 06.06.2019

Informujemy, że 6 czerwca 2019 r. (czwartek) zajęcia w Szkole Muzycznej
od godziny 15:00 są zawieszone. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na „Koncert Końcoworoczny”, który odbędzie się o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Jadownikach.

Koncert końcoworoczny

Koncert nauczycieli

Zdjęcia do tablo

Nauczyciele oraz uczniowie, którzy nie zdążyli wykonać zdjęć do tablo w szkole, proszeni są o udanie się do zakładu fotograficznego Foto Gasek w Bochni po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (nr tel.505 531 761). Uczniowie proszeni są o zabranie instrumentów. Zdjęcia muszą być wykonane do najbliższej środy tj. 29 maja 2019 r.

W dniu 24 maja 2019 r. zajęcia z Panem Krzysztofem Kanią są odwołane do godz. 16.00.

O godz. 17.00 uczniowie mają obowiązek być na koncercie: „JEDWABNYM SZLAKIEM”.