Archiwum dla Listopad 2017

Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w klasie fortepianu Szkoły Muzycznej I st.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców na szkolenie pt. „Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w klasie fortepianu Szkoły Muzycznej I st.”. Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

więcej »

Wieczór patriotyczny

10 listopada 2017 r. nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły spotkali się, by wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie i patriotyczne. Wieczór merytorycznie i muzycznie przygotowały p. Barbara Wilkońska – Firlet i p. Karolina Janas. Pieśniom akompaniowały uczniowskie zespoły kameralne, pianiści z kl. V i VI oraz p. Michał Chrobak. Aranżacji utworów dokonał p. Bartłomiej Szułakiewicz a pianistów przygotowali p. Tomasz Karasek i p. Sabina Cebula. więcej »

Projekt – Film!

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Brzesku przyjęła do realizacji projekt nagrania profesjonalnego filmu promującego naszą Szkołę Muzyczną, który następnie będzie udostępniany w postaci 30-sekundowej fabularnej reklamy w internecie oraz w kinie. Realizacją filmu zajmuje się reżyser filmowy Szymon Jakubowski, który podjął się tego zadania pro publico bono. Wszystkie działania innych osób zaangażowanych w realizację tego projektu również będą mieć charakter bezpłatny. W kolejnych tygodniach bieżącego i przyszłego roku uczniowie oraz ich rodzice zostaną poproszeni o udział w castingu, w którym wyłonione zostaną osoby dobrze i naturalnie współpracujące z kamerą, następnie wystąpią one w kilku scenach, które realizowane będą w budynku Szkoły Muzycznej oraz w sali koncertowej, prawdopodobnie w Domu Ludowym w Jadownikach. Do projektu zapraszamy również absolwentów naszej Szkoły Muzycznej. Przypuszczalny czas realizacji projektu: casting – jeden dzień w grudniu 2017, film – jeden dzień w styczniu 2018. Celem tego projektu jest zwiększenie zasięgu informacji o naszej Szkole Muzycznej wśród dzieci i młodzieży z powiatu brzeskiego oraz ich rodziców. Fabuła skupia się wokół idei ukazania wspólnego zaangażowania uczniów, ich rodziców i nauczycieli w kształtowanie umiejętności muzycznych i ukazania umiejętności muzycznych jako atutu, zwiększającego poczucie własnej wartości ucznia Szkoły Muzycznej. Wszystkie informacje będą na bieżąco podawane na stronie naszej szkoły, zapraszamy do uważnego ich śledzenia, bowiem wszyscy jesteśmy społecznością tej Szkoły. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować pod adres internetowy: szkola.muzyczna.film@gmail.com

Projekt Film! – POKÓJ Z PIANINEM
Drodzy uczniowie i rodzice! W scenariuszu filmu reklamującego szkołę muzyczną przewidziana jest scenka, w której bohaterka gra na pianinie we 'własnym' domu. Jeśli macie w swoich zasobach domowych pianino lub fortepian i chcielibyście, by Wasz kącik muzyczny 'zagrał' w naszym filmie, przysyłajcie proszę zdjęcia pokoju z pianinem/fortepianem na adres szkola.muzyczna.film@gmail.com
Wyboru dokona reżyser.

Święto Niepodległości