Archiwum dla Czerwiec 2019

Zajęcia z Panią Barbarą Wilkońską – Firlet w dniu 17 czerwca 2019 r. są odwołane.

Informujemy, że 18 czerwca 2019 r. zajęcia w Szkole Muzycznej od godz. 1700 są zawieszone. Wszystkich uczniów zapraszamy na „Koncert Absolwentów”, który odbędzie się o godz. 1800 w Ratuszu.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2019/2020 zostaną ogłoszone w dniu 24 czerwca 2019 r.

Będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły.

Ze względu na RODO nie udzielamy informacji telefonicznie.

Zakończenie roku szkolnego


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Muzycznej odbędzie się 19 czerwca 2019 r., o godz. 1400,w sali gimnastycznej.

Absolwenci proszeni są o oddanie wypożyczonych ze Szkoły instrumentów swoim nauczycielom instrumentu głównego, w dniu 18 czerwca br., po „Koncercie Absolwentów”.

Nieoddanie instrumentu skutkować będzie nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.Koncert Absolwentów