Nauka zdalna do 29 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z powyższym do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie budynku mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły.

Osoby spoza społeczności szkolnej mogą kontaktować się w ważnych sprawach wyłącznie za pośrednictwem telefonu w godz. 9:00 do 15:00 lub drogą e-mailową.

W uzasadnionych przypadkach wejście osób trzecich na teren szkoły możliwe jest po zastosowaniu się do poniższych zaleceń.

  1. Wchodząc na teren budynku szkoły należy używać maseczki zasłaniającej nos i usta.
  2. Zdezynfekować dłonie w punkcie dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do szkoły.