Wywiadówki

W dniach 13 i 14 grudnia 2017 r. odbędą się półroczne wywiadówki z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych.

  • Wywiadówki z panią Małgorzatą Migas (kształcenie słuchu, rytmika – klasy I – III cyklu sześcioletniego) odbędą się w następujących terminach:
    • 13 grudnia 2017 r. (środa) w godzinach 17:00 – 19:00 – sala nr 9 – pawilon żółty
    • 14 grudnia 2017 r. (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00 – sala nr 9 – pawilon żółty
  • Wywiadówka z panią Barbarą Wilkońską – Firlet (kształcenie słuchu, audycje muzyczne) odbędzie się 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 19:00 – sala nr 105 – pawilon zielony
  • Wywiadówka z panem Krzysztofem Kanią (kształcenie słuchu) odbędzie się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 18:15 – sala nr 103 – pawilon czerwony