Zdjęcia do filmu

Nagrywanie scen do filmu reklamującego Szkołę Muzyczną odbędzie się 9 kwietnia 2018 r., w poniedziałek. Uczniowie, którzy wzięli udział w castingu i otrzymali informację o udziale w scenie koncertu, proszeni są o przybycie w strojach dowolnych (nie galowych) do Domu Ludowego w Jadownikach na godzinę 16:30. Przewidywany czas zakończenia zdjęć między godziną 19:00 a 20:00. Uczniowie, którzy potrzebują transportu do Jadownik, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na nr 690 453 001 lub do sekretariatu Szkoły Muzycznej oraz o przybycie na godzinę 16:00 na parking w pobliżu Szkoły Muzycznej (boczne wejście), gdzie będzie czekał transport w postaci autobusu lub prywatnych samochodów członków Rady Rodziców. W razie potrzeby będzie także transport powrotny. Uczniowie proszeni są o przyniesienie zgód na wykorzystanie wizerunku, wypełnionych przez rodziców (pismo na tablicach ogłoszeń). Proszę o pozostawienie ich u p.Helenki/p.Ani lub w sekretariacie Szkoły, albo też oddanie ich organizatorom w dniu nagrania.

Uczniowie zaangażowani do innych scen otrzymali informacje telefoniczne ze szczegółowymi informacjami. W razie pytań proszę o kontakt na nr 690 453 001.

Wszyscy uczniowie oraz rodzice, nauczyciele i osoby zainteresowane udziałem w ujęciu filmowym w roli statystów, mogą przyłączyć się do naszej akcji nagrania sceny do reklamy Szkoły Muzycznej. Zapraszamy do Domu Ludowego na 16.30 w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Uczniowie biorący udział w nagraniu będą zwolnieni z zajęć.