Author Archive

Nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo w związku z opublikowanym ogłoszeniem Centrum Edukacji Artystycznej dotyczącym powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas 1-3  informuje, że rozporządzenie nie obejmuje szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego i tym samym, po zakończeniu ferii zimowych, pozostajemy w trybie nauczania zdalnego. 

Prosimy o bieżące śledzenie strony szkolnej – w miarę zmian będziemy podawać kolejne informacje.

Nauka zdalna od 30 listopada 2020 r.

     Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku informuje, że na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. nr 2020, poz. 2087). stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Uczniowie nadal będą objęci nauczaniem zdalnym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku nr 35/2020 z 27 listopada  2020 r. w sprawie  określenia sposobu realizacji zadań szkoły w sytuacji wzrostu zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) w  tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W sprawach budzących wątpliwości proszę kontaktować za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub e-mailowo z nauczycielami instrumentu głównego, lub dyrekcją szkoły.
Z wyrazami szacunku

Ilona Latocha- Dylewska

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Zajęcia zdalne do 08 listopada

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zarządzam, co następuje:

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 8 listopada 2020 r. szkoła będzie funkcjonowała trybie zdalnym.

Dyrektor szkoły

UWAGA

Ze względów epidemiologicznych wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Rodzice/opiekunowie na terenie szkoły przebywają w maseczkach ochronnych/przyłbicach zasłaniających usta i nos.

Z jednym dzieckiem na terenie szkoły może przebywać wyłącznie jeden opiekun

Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.

Uczniowie klas II – VI cyklu sześcioletniego oraz II – IV cyklu czteroletniego przychodzą wyłącznie na spotkanie z nauczycielem instrumentu głównego – według harmonogramu.

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja

 

Zdrowych i spokojnych Świąt

Dalsze zawieszenie zajęć – nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Z uwagi na przebieg sytuacji epidemicznej, zajęcia w szkole nadal i do odwołania będą odbywać się za pośrednictwem narzędzi multimedialnych, poprzez tzw. nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje dotyczące nauki zdalnej będą przekazywać nauczyciele, dlatego proszę o pozostawanie z nimi w stałym kontakcie.

W ramach pracy zdalnej uczniom będą wystawiane oceny.

Proszę o zrozumienie, cierpliwość i współpracę w tym trudnym czasie.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości

Ilona Latocha-Dylewska

Ogłoszenie dla grup teoretycznych Pani Małgorzaty Migas – przekazanie materiałów do nauki dla uczniów

Bardzo proszę rodziców uczniów wszystkich grup o kontakt ze mną drogą mailową na adres malgorzata.migas@interia.pl

Komunikat dyrektora!!!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników od dnia 17 marca znacznie  ograniczamy pracę szkoły  oraz bezpośrednią obsługę interesantów.
W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez e-maile .

szkola.muzyczna@brzesko.pl

Ilona Latocha-Dylewska