Wywiadówki

W dniach 13 i 14 grudnia 2017 r. odbędą się półroczne wywiadówki z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych.

  • Wywiadówki z panią Małgorzatą Migas (kształcenie słuchu, rytmika – klasy I – III cyklu sześcioletniego) odbędą się w następujących terminach:
    • 13 grudnia 2017 r. (środa) w godzinach 17:00 – 19:00 – sala nr 9 – pawilon żółty
    • 14 grudnia 2017 r. (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00 – sala nr 9 – pawilon żółty
  • Wywiadówka z panią Barbarą Wilkońską – Firlet (kształcenie słuchu, audycje muzyczne) odbędzie się 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 19:00 – sala nr 105 – pawilon zielony
  • Wywiadówka z panem Krzysztofem Kanią (kształcenie słuchu) odbędzie się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 18:15 – sala nr 103 – pawilon czerwony

Wizyta św. Mikołaja

6 grudnia 2017 r., jak co roku Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzesku odwiedził Święty Mikołaj, by wysłuchać specjalnie przygotowanego koncertu najmłodszych uczniów – pierwszaków z cyklu sześcioletniego. Z naszych informacji wynika, że Mikołajowi się podobało i każdy z wykonawców otrzymał słodki prezent. więcej »

Warsztaty skrzypcowe

W dniu 27 listopada 2017 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów i nauczycieli sekcji smyczkowej. Zajęcia prowadziła mgr Anna Śliwa, nauczyciel w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Pani Śliwa zajmuje się również muzyką dawną i zaprezentowała uczniom skrzypce z XVIII wieku. Dzieci miały okazję posłuchać fragmentu fantazji G.P. Telemanna w wykonaniu Pani Śliwy. więcej »

Warsztaty perkusyjne

22 listopada 2017 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku odbyły się warsztaty perkusyjne dla uczniów i nauczycieli.
Wykład i ćwiczenia prowadził mgr Jan Krawczyk, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem, pracownik m.in. Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. więcej »

Stypendium Burmistrza

Konstancja Maślanka, uczennica z klasy gitary mgr Alicji Kawy, została wyróżniona stypendium Burmistrza Brzeska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Więcej informacji i zdjęcia z uroczystości na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku

Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w klasie fortepianu Szkoły Muzycznej I st.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców na szkolenie pt. „Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w klasie fortepianu Szkoły Muzycznej I st.”. Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

więcej »

Wieczór patriotyczny

10 listopada 2017 r. nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły spotkali się, by wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie i patriotyczne. Wieczór merytorycznie i muzycznie przygotowały p. Barbara Wilkońska – Firlet i p. Karolina Janas. Pieśniom akompaniowały uczniowskie zespoły kameralne, pianiści z kl. V i VI oraz p. Michał Chrobak. Aranżacji utworów dokonał p. Bartłomiej Szułakiewicz a pianistów przygotowali p. Tomasz Karasek i p. Sabina Cebula. więcej »

Projekt – Film!

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Brzesku przyjęła do realizacji projekt nagrania profesjonalnego filmu promującego naszą Szkołę Muzyczną, który następnie będzie udostępniany w postaci 30-sekundowej fabularnej reklamy w internecie oraz w kinie. Realizacją filmu zajmuje się reżyser filmowy Szymon Jakubowski, który podjął się tego zadania pro publico bono. Wszystkie działania innych osób zaangażowanych w realizację tego projektu również będą mieć charakter bezpłatny. W kolejnych tygodniach bieżącego i przyszłego roku uczniowie oraz ich rodzice zostaną poproszeni o udział w castingu, w którym wyłonione zostaną osoby dobrze i naturalnie współpracujące z kamerą, następnie wystąpią one w kilku scenach, które realizowane będą w budynku Szkoły Muzycznej oraz w sali koncertowej, prawdopodobnie w Domu Ludowym w Jadownikach. Do projektu zapraszamy również absolwentów naszej Szkoły Muzycznej. Przypuszczalny czas realizacji projektu: casting – jeden dzień w grudniu 2017, film – jeden dzień w styczniu 2018. Celem tego projektu jest zwiększenie zasięgu informacji o naszej Szkole Muzycznej wśród dzieci i młodzieży z powiatu brzeskiego oraz ich rodziców. Fabuła skupia się wokół idei ukazania wspólnego zaangażowania uczniów, ich rodziców i nauczycieli w kształtowanie umiejętności muzycznych i ukazania umiejętności muzycznych jako atutu, zwiększającego poczucie własnej wartości ucznia Szkoły Muzycznej. Wszystkie informacje będą na bieżąco podawane na stronie naszej szkoły, zapraszamy do uważnego ich śledzenia, bowiem wszyscy jesteśmy społecznością tej Szkoły. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować pod adres internetowy: szkola.muzyczna.film@gmail.com

Projekt Film! – POKÓJ Z PIANINEM
Drodzy uczniowie i rodzice! W scenariuszu filmu reklamującego szkołę muzyczną przewidziana jest scenka, w której bohaterka gra na pianinie we ‚własnym’ domu. Jeśli macie w swoich zasobach domowych pianino lub fortepian i chcielibyście, by Wasz kącik muzyczny ‚zagrał’ w naszym filmie, przysyłajcie proszę zdjęcia pokoju z pianinem/fortepianem na adres szkola.muzyczna.film@gmail.com
Wyboru dokona reżyser.

Święto Niepodległości

Gminny Dzień Edukacji

13 października 2017 r. odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej: solistów i zespołu przygotowanego przez p. Barbarę Wilkońską – Firlet. więcej »