Plan pracy sekcji fortepianu i teorii – rok szkolny 2017/2018

Plan pracy sekcji fortepianu i teorii w roku szkolnym 2017/2018

 • 04 września 2017 r. godz. 16.00: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 05 i 06 września 2017 r.: zebrania z rodzicami – nauczyciel M. Migas
 • 20 września 2017 r.: zebrania nauczycieli przedmiotów zbiorowych z rodzicami (godz. 15:00-18:20 B. Wilkońska-Firlet, godz. 18:00 K. Kania)
 • 20 września 2017 r. godz.10:00: zebranie nauczycieli sekcji fortepianu i teorii
 • 30 września i 07 października 2017 r.: koncerty z okazji jubileuszy w Urzędzie Miasta w Brzesku
 • 12 października 2017 r. godz. 17.30: Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszych klas
 • 27 października 2017 r.: Przesłuchania techniczne klas II-V cyklu sześcioletniego i II-III cyklu czteroletniego: 1 gama, 1 etiuda
 • 10 listopada 2017 r. godz. 18:00: wieczór patriotyczny poetycko-muzyczny
 • 06 grudnia 2017 r. godz. 17:30: Mikołajki – Koncert I klas cyklu 6-letniego
 • 15 grudnia 2017 r.: Przesłuchania śródroczne klas II – V cyklu sześcioletniego, I-III cyklu czteroletniego: utwór polifoniczny, część sonatiny lub sonaty klasycznej ( do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje), utwór dowolny, klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego: 1 gama durowa i 1 gama molowa, etiuda uwzględniająca technikę palcową obydwu rąk, etiuda zawierająca inny problem techniczny
 • 20 grudnia 2017 r. godz. 18:00: Koncert wigilijny
 • grudzień 2017 r. – warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. dr hab. M. Cieniawę – Puchała (Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie)
 • 11 stycznia 2018 r.: Koncert Noworoczny w Sali Domu Ludowego w Jadownikach
 • styczeń (niedziela) 2018 r.: koncert kolęd w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ul. Jana Pawła II 2
 • 24 stycznia 2018 r.: Dwa Koncerty pt. Tańce w wykonaniu uczniów klasy dodatkowego fortepianu
 • 25 stycznia 2018 r. godz. 17:00: Koncert karnawałowy klas pierwszych i zabawa karnawałowa klasy I-III cyklu 6-letniego
 • 5, 6, 7 lutego 2018 r.: Szkolny konkurs miniatur
 • marzec, kwiecień, maj 2018 r.: Koncerty rekrutacyjne dla szkół i przedszkoli
 • 21 marca 2018 r.: Przesłuchania techniczne klas II-V cyklu sześcioletniego i II-III cyklu czteroletniego: 1 gama, 1 etiuda , czytanie a vista
 • 18 kwietnia 2018 r.: IV szkolny konkurs wiedzy z audycji muzycznych
 • 25 i 26 kwietnia 2018 r.: Dni otwarte szkoły
 • kwiecień – maj 2018 r .: Egzaminy promocyjne i przesłuchania z fortepianu dodatkowego uczniów wyjeżdżających na „zieloną szkołę”
 • 11 maja 2018 r.: Egzaminy promocyjne i egzamin kończący naukę w szkole I stopnia klas II – VI cyklu sześcioletniego, I-IV cyklu czteroletniego : utwór polifoniczny, część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje), utwór dowolny
 • 18 maja 2018 r.: Przesłuchania z fortepianu dodatkowego: utwór polifoniczny lub część sonatiny lub sonaty klasycznej (do wyboru: allegro sonatowe, rondo lub wariacje), utwór dowolny, etiuda
 • 25 maja 2018 r. godz. 18:00: Koncert z okazji Dnia Matki klasy I cykl 6 –letni
 • 29 maja 2018 r. godz. 18:00: koncert absolwentów w Ratuszu w Brzesku
 • 07 czerwca 2018r. godz. 18.00: koncert szkolny w Domu Ludowym w Jadownikach
 • Do 08 czerwca 2018 r.: wystawienie ocen rocznych

Podane terminy mogą ulec zmianie.