Plan pracy sekcji instrumentów dętych, perkusji i akordeonu – rok szkolny 2017/2018

Plan pracy sekcji instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
w roku szkolnym 2017/2018

 • 04 września 2017 r.: Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
 • 15 września 2017 r.: Spotkanie sekcji
 • 30 września i 07 października 2017 r.: koncerty z okazji jubileuszy w Urzędzie Miasta
 • 12 października 2017 r. godz. 17.30: Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszych klas
 • 10 listopada 2017 r. godz. 18.00: wieczór patriotyczny poetycko-muzyczny
 • 15 – 16 listopada 2017 r.: Przesłuchania techniczne
 • 06 grudnia 2017 r. godz. 17.30: Mikołajki – Koncert I klas cykl 6-letni
 • 12 – 13 grudnia 2017 r.: Przesłuchania muzyczne
 • 20 grudnia 2017 r. godz. 18.00: koncert wigilijny
 • 11 stycznia 2018 r. godz. 17.30: Koncert Noworoczny w Sali Domu Ludowego w Jadownikach
 • styczeń (niedziela) 2018 r.: koncert kolęd w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ul. Jana Pawła II 2
 • 25 stycznia 2018 r. godz. 17.00: Koncert karnawałowy klas pierwszych i zabawa karnawałowa klasy I-III cyklu 6-letniego
 • 5, 6, 7 lutego 2018 r.: Szkolny konkurs miniatur
 • marzec, kwiecień, maj 2018 r.: Koncerty rekrutacyjne dla szkół i przedszkoli
 • 17 – 18.04.2018: Egzaminy promocyjne i przesłuchania końcoworoczne – część techniczna
 • 25 i 26 kwietnia 2018 r.: dni otwarte szkoły
 • 24 maja 2018 r.: Egzaminy klasy IV cyklu 4-letniego i VI cyklu 6-letniego
 • 25 maja 2018 r. godz. 18.00 : koncert z okazji Dnia Matki – klasy I cyklu 6-letniego
 • 29 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert absolwentów w Ratuszu w Brzesku
 • 30 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert „Nauczyciele uczniom”
 • 05 – 06 czerwca 2018 r.: Egzaminy promocyjne – część muzyczna
 • 07 czerwca 2018 r. godz. 18.00 koncert w Domu Ludowym w Jadownikach
 • Do 08 czerwca 2018 r. : wystawienie ocen rocznych
 • 22 czerwca 2018 r.: Zakończenie roku szkolnego

Podane terminy mogą ulec zmianie.