Plan pracy sekcji instrumentów smyczkowych i gitary – rok szkolny 2017/2018

Plan pracy sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
na rok szkolny 2017/18

 • 04 września 2017 r. godz. 16.00: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 20 września 2017 r: Zebranie sekcji
 • 30 września i 07 października 2017 r.: koncerty z okazji jubileuszy w Urzędzie Miasta
 • 12 października 2017 r. godz. 17.30: Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszych klas
 • 30 października 2017 r.: przesłuchanie techniczne – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary (klasy II-V cyklu 6-letniego, II-III cyklu 4-letniego, klasa VI cyklu 6-letniego, klasa IV cyklu 4-letniego czytanie a’vista)
 • 10 listopada 2017 r. godz. 18.00: wieczór patriotyczny poetycko-muzyczny
 • listopad 2017 r.: spotkanie z kierownikiem i zdanie sprawozdania z pracy(program naprawczy)
 • 20 listopada 2017 r: warsztaty skrzypcowe
 • 06 grudnia 2017 r. godz. 17.30: Mikołajki – Koncert I klas cykl 6-letni
 • przesłuchania śródroczne klas 2,3/6 i 2/4(wiolonczele całość )

 • 11 grudnia 2017 r.: przesłuchanie śródroczne klas II – III cyklu sześcioletniego i II cyklu czteroletniego – gitara
 • 13 grudnia 2017 r.: przesłuchanie śródroczne klas II – III cyklu sześcioletniego i II cyklu czteroletniego – skrzypce
 • 14 grudnia 2017 r.: przesłuchanie śródroczne klas II – V cyklu sześcioletniego i II – III cyklu czteroletniego – wiolonczela
 • 18 grudnia 2017 r.: przesłuchanie śródroczne klas II – III cyklu sześcioletniego i II cyklu czteroletniego – skrzypce
 • 20 grudnia 2017 r. godz. 18.00: koncert wigilijny
 • 04 stycznia 2018 r.: przesłuchanie śródroczne klas IV – V cyklu sześcioletniego i III cyklu czteroletniego – skrzypce, altówka
 • 08 stycznia 2018 r.: przesłuchanie śródroczne klas IV – V cyklu sześcioletniego i III cyklu czteroletniego – gitara
 • 11 stycznia 2018 r. godz. 17.30: Koncert Noworoczny w Sali Domu Ludowego w Jadownikach
 • styczeń (niedziela) 2018 r.: koncert kolęd w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ul. Jana Pawła II 2
 • 22 stycznia 2018 r.: przesłuchanie klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego
 • 25 stycznia 2018 r. godz. 17.00: Koncert karnawałowy klas pierwszych i zabawa karnawałowa klasy I-III cyklu 6-letniego
 • 5, 6, 7 lutego 2018 r.: Szkolny konkurs miniatur
 • 08 lutego 2018 r.: spotkanie z kierownikiem sekcji (program naprawczy)
 • 19 marca 2018 r.: Konkurs etiud – skrzypce
 • marzec 2018 r.: warsztaty z metodykiem(skrzypce, gitara)
 • 09 kwietnia 2018 r.: przesłuchanie klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego
 • 18 kwietnia 2018 r.: spotkanie z kierownikiem i zdanie sprawozdania z pracy oraz jej efektów
 • 25 i 26 kwietnia 2018 r.: dni otwarte szkoły
 • 14 i 16 maja 2018 r.: Egzaminy klasy IV cyklu 4-letniego i VI cyklu 6-letniego
 • maj 2018 r.: audycje dla rodziców (utwór dowolny)
 • 25 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert z okazji Dnia Matki – klasy I cyklu 6-letniego
 • 28 maja 2018 r.: egzamin promocyjny klasy skrzypiec
 • 29 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert absolwentów w Ratuszu w Brzesku
 • 30 maja 2018 r.: egzamin promocyjny klasy skrzypiec
 • 30 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert „Nauczyciele uczniom”
 • 04 czerwca 2018 r.: egzamin promocyjny klasy gitary
 • 05 czerwca 2018 r.: egzamin promocyjny klasy wiolonczeli
 • 06 czerwca 2018 r.: egzamin promocyjny klasy gitary
 • 07 czerwca 2018 r. godz. 18.00: koncert w Domu Ludowym w Jadownikach
 • Do 08 czerwca 2018 r.: wystawienie ocen rocznych
 • 11 czerwca 2018 r.: zebranie sekcji – podsumowanie działalności nauczycieli
 • 22 czerwca 2018 r.: zakończenie roku szkolnego

Podane terminy mogą ulec zmianie.