Plan pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Plan Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku
na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 04 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
 • Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.

Kalendarz spotkań z rodzicami:

 • 7 września 2017 r. godz. 18.00: zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów – dyrekcja
 • 20 września 2017 r. godz. 18.00: zebrania nauczycieli teorii z rodzicami
 • 13 i 14 grudnia 2017 r.: zebrania nauczycieli teorii z rodzicami
 • 16 i 17 maja 2018 r.: zebranie nauczycieli teorii z rodzicami
 • Nauczyciele instrumentu głównego prowadzą rozmowy z rodzicami w terminach dogodnych dla obu stron; dwukrotnie w ciągu roku szkolnego

Uroczystości szkolne, koncerty:

 • 04 września 2017 r. godz. 16.00: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 30 września i 07 października 2017 r.: koncerty z okazji jubileuszy w Urzędzie Miasta
 • 12 października 2017 r. godz. 17.30: Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszych klas
 • 10 listopada 2017 r. godz. 18.00: wieczór patriotyczny poetycko-muzyczny
 • 06 grudnia 2017 r. godz. 17.30: Mikołajki – Koncert I klas cykl 6-letni
 • 20 grudnia 2017 r. godz. 18.00: koncert wigilijny
 • 11 stycznia 2018 r. godz. 17.30: Koncert Noworoczny w Sali Domu Ludowego w Jadownikach
 • styczeń (niedziela) 2018 r.: koncert kolęd w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ul. Jana Pawła II 2
 • 25 stycznia 2018 r. godz. 17.00: Koncert karnawałowy klas pierwszych i zabawa karnawałowa klasy I-III cyklu 6-letniego
 • 5, 6, 7 lutego 2018 r.: Szkolny konkurs miniatur
 • 19 marca 2018 r.: Konkurs etiud – skrzypce
 • 18 kwietnia 2018 r.: IV szkolny konkurs wiedzy z audycji muzycznych
 • marzec, kwiecień, maj 2018 r.: Koncerty rekrutacyjne dla szkół i przedszkoli
 • 25 i 26 kwietnia 2018 r.: dni otwarte szkoły
 • 25 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert z okazji Dnia Matki – klasy I cyklu 6-letniego
 • 29 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert absolwentów w Ratuszu w Brzesku
 • 30 maja 2018 r. godz. 18.00: koncert „Nauczyciele uczniom”
 • 07 czerwca 2018 r. godz. 18.00: koncert w Domu Ludowym w Jadownikach
 • Wyjazd uczniów na koncert do filharmonii, opery
 • Zaproszenie na wspólny koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej
 • Zaproszenie uczniów OSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie

Przesłuchania śródroczne

 • 27 października 2017 r.: przesłuchania techniczne – sekcja fortepianu i teorii (klasy II-V cyklu 6-letniego, II-III cyklu 4-letniego)
 • 30 października 2017 r.: przesłuchanie techniczne – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary (klasy II-V cyklu 6-letniego, II-III cyklu 4-letniego, klasa VI cyklu 6-letniego, klasa IV cyklu 4-letniego czytanie a’vista)
 • 15 – 16 listopada 2017 r.: przesłuchania techniczne – sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • 12 – 13 grudnia 2017 r.: przesłuchania muzyczne – sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • 15 grudnia 2017 r.: przesłuchania – sekcja fortepianu i teorii (klasy II-V cyklu 6-letniego, I-III cyklu 4-letniego
 • 15 grudnia 2017 r.: przesłuchania techniczne – sekcja fortepianu i teorii (klasy VI cyklu 6-letniego, IV cyklu 4-letniego

Egzaminy i przesłuchania końcoworoczne:

 • 09 kwietnia 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – przesłuchanie klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego
 • kwiecień, maj 2018 r.: sekcja fortepianu i teorii – fortepian dodatkowy i promocyjne dla uczniów wyjeżdżających na „zieloną szkołę”
 • 17 – 18 kwietnia 2018 r.: Egzaminy promocyjne i przesłuchania końcoworoczne – część techniczna sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • 11 maja 2018 r.: Egzaminy promocyjne – sekcja fortepianu i teorii (klasy II-VI cyklu 6-letniego, II-IV cyklu 4-letniego), przesłuchanie końcoworoczne klas I cyklu IV letniego
 • 18 maja 2018 r.: sekcja fortepianu i teorii – przesłuchania fortepian dodatkowy
 • 24 maja 2018 r.: Egzaminy klasy IV cyklu 4-letniego i VI cyklu 6-letniego – sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • 28 maja 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – egzamin promocyjny klasy skrzypiec
 • 30 maja 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – egzamin promocyjny klasy skrzypiec
 • 04 czerwca 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – egzamin promocyjny klasy gitary
 • 05 czerwca 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – egzamin promocyjny klasy wiolonczeli
 • 06 czerwca 2018 r.: sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – egzamin promocyjny klasy gitary
 • 05 – 06 czerwca 2018 r.: Egzaminy promocyjne i przesłuchania końcoworoczne – część muzyczna – sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu
 • Do 08 czerwca 2018 r. : wystawienie ocen rocznych

Podane terminy mogą ulec zmianie.