Plan pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Plan Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku
na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 r. – 01 stycznia 2019 r.
 • Ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

Kalendarz spotkań z rodzicami:

 • 10 września 2018 r. godz. 18.15: zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów – dyrekcja
 • Wrzesień
  • 05 września 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 05 września 2018 r. K. Kania
  • 06 września 2018 r. M. Migas
  • 06 września 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 07 września 2018 r. K. Kania
  • 10 września 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
 • Listopad
  • 20 listopada 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 21 listopada 2018 r. K. Kania
  • 21 listopada 2018 r. M. Migas
  • 21 listopada 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 23 listopada 2018 r. K. Kania
  • 23 listopada 2018 r. B. Wilkońska – Firlet
 • Maj
  • 07 maja 2019 r. M. Migas
  • 08 maja 2019 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 08 maja 2019 r. K. Kania
  • 08 maja 2019 r. M. Migas
  • 09 maja 2019 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 09 maja 2019 r. M. Migas
  • 10 maja 2019 r. K. Kania
  • 10 maja 2019 r. B. Wilkońska – Firlet
 • Nauczyciele instrumentu głównego prowadzą rozmowy z rodzicami w terminach dogodnych dla obu stron; co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego

Uroczystości szkolne, koncerty:

 • Wrzesień 2018 r.
  • 03 września 2018 r., godz. 16.00: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  • 24-28 września 2018 r. pierwsze koncerty uczniów biorących udział w przesłuchaniach CEA – szkoła
  • 26 września 2018 r. godz. 17.30 Prezentacja słowno-muzyczna poświęcona Ignacemu Paderewskiemu – M. Lafarowicz-Trościanka, B. Wilkońska -Firlet
 • Październik 2018 r.
  • 6 i 13 (sobota) października 2018 r. koncerty z okazji jubileuszy w Urzędzie Miasta
  • 15 (poniedziałek) października 2018 r. godz. 17.30 : Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszych klas – M. Migas, B. Wilkońska-Firlet, D. Cieśla, P. Szyc – mała sala gimnastyczna
  • 22-31 października 2018 r. koncert dla przedszkola, szkoły
  • 30 października 2018 r. koncert w Ratuszu dla uczniów jadących na przesłuchania CEA godz. 18.00 – odpowiedzialni M. Bukała, B. Szpakiewicz, P. Kleśny
 • Listopad 2018 r.
  • 09 (piątek) listopada 2018 r., godz. 18.00 : Koncert z okazji 100 rocznicy niepodległości – K. Kania, B. Wilkońska-Firlet, K. Janas, P. Szyc
  • 26-30 listopada 2018 r. Koncerty dla przedszkola i szkoły odpowiedzialni za koncert P. Dyjak, G. Mazanek, J. Dyjak
  • 27 listopada 2018 r. Koncert w Ratuszu dla uczniów wyjeżdżających na przesłuchania CEA godz. 17.30 – opieka M. Bukała, K. Marczak, M. Żuk
 • Grudzień 2018 r.
  • 03 grudnia 2018 r. Koncerty w szkole klas:
   • II cykl 6-letni godz. 17.00
   • II cykl 4-letni godz. 18.15
  • 04 grudnia 2018 r. Koncerty w Ratuszu klas:
   • IVA cykl 6-letni godz. 17.00
   • IVB cykl 6-letni godz. 18.15
  • 05 grudnia 2018 r. Koncerty w szkole klas:
   • III A cykl 6-letni godz. 17.00
   • III B cykl 6-letni godz. 18.00
  • 06 (czwartek) grudnia 2018 r. godz. 17.30 : Mikołajki – Koncert I klas cykl 6-letni: M. Migas B. Szpakiewicz, B. Szułakiewicz, Z. Trystuła – Ratusz w Brzesku
  • 07 grudnia 2018 r. Koncerty w szkole klasa III cyklu 4-letniego godz. 17.00
  • 11 grudnia 2018 r. Koncert w Ratuszu dla klas:
   • IV cyklu 4-letniego godz. 17.00
   • VI cyklu 6-letniego godz. 18.15
  • 13 grudnia 2018 r. Koncert w Ratuszu dla klas:
   • VA cyklu 6-letniego
   • VB cyklu 6-letniego
  • 20 grudnia 2018 r. godz. 16.00 Koncert Kolęd dla Hospicjum
  • 21(piątek) grudnia 2018 r. godz. 17.00: koncert wigilijny – K. Kania, K. Marczak, M. Chrobak, P. Szyc
 • Styczeń 2019 r.
  • 10 (czwartek) stycznia 2019 r. godz. 17.30 Koncert Noworoczny w Sali Domu Ludowego w Jadownikach – J. Bielecki, M. Bukała, B. Wilkońska – Firlet, P. Kleśny, M. Lafarowicz-Trościanka, M. Migas, A. Kawa, B. Szułakiewicz, P. Szyc, M. Żuk
 • Luty 2019 r.
  • 4-8 lutego 2019 r. : Szkolny konkurs kształcenia słuchu – odpowiedzialni K. Kania, B. Wilkońska – Firlet, M. Migas
  • 20 (środa) lutego 2019 r. godz. 17.00 koncert I klas cyklu 6-letniego i zabawa karnawałowa dla klas I-III cyklu 6-letniego M. Migas, B. Szpakiewicz, B. Szułakiewicz, P. Dyjak
  • 27(środa) lutego 2019 r. Koncert klasy I cyklu 4-letniego
 • Marzec 2019 r.
  • 25-29 marca 2019 r. Szkolny Konkurs Miniatur
  • Koncerty dla szkół: Mokrzyska, Bucze, PSP nr 1 Brzesko, PSP nr 3 Brzesko
 • Kwiecień 2019 r.
  • 02 kwietnia 2019 r. Koncert w Ratuszu sekcji smyczkowej i gitary klasy: IV cykl 4-letni i VI cykl 6-letni
  • 04 kwietnia Audycje sekcji smyczkowej i gitary klas IV i V cyklu 6-letniego, III cyklu 4-letniego
  • 08 – 10 kwietnia 2019 r. Dni otwarte
  • 15 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. koncert klasy I cyklu 4-letniego
  • 17 (środa) kwietnia 2019 r. : IV szkolny konkurs wiedzy z audycji muzycznych „Polskie Tańce Narodowe” – K. Kania, B. Wilkońska-Firlet
  • Koncerty rekrutacyjne dla szkół Sterkowiec, Szczepanów
 • Maj 2019 r.
  • Koncerty dla szkół Okocim, Jadowniki PSP nr 1 i PSP nr 2 w Domu Ludowym w Jadownikach
  • 27 (poniedziałek) maja 2019 r. godz. 18.00 : koncert z okazji Dnia Matki grają klasy I cykl 6-letniego – M. Migas, M. Bukała, K. Marczak, M. Żuk
  • 30(czwartek) lub 31 (piątek) maja 2019 r. godz. 18.00 koncert „Nauczyciele uczniom” – prowadzenie K. Kania
 • Czerwiec 2019 r.
  • 06 (czwartek) czerwca 2019 r. godz. 18.00 koncert w Domu Ludowym w Jadownikach
  • 18 czerwca 2019 r. godz. 18.00 koncert absolwentów w Ratuszu w Brzesku – J. Bielecki, S. Cebula, Z. Trystuła, M. Lafarowicz-Trościanka, P. Kleśny, M. Żuk
 • Wyjazd uczniów na koncert do filharmonii, opery.
 • Zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Bochni.
 • Zaproszenie uczniów OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

Pozostałe terminy

 • Do 07 stycznia 2019 r. : wystawienie ocen śródrocznych – nauczyciele zajęć ogólnomuzycznych, chór, orkiestra, zespół instrumentalny.
 • Egzaminy promocyjne i końcowe oraz przesłuchania śródroczne i końcoworoczne (szczegółowy harmonogram w planach sekcji):
  • listopad, grudzień 2018 r.
  • maj, czerwiec 2019 r.
 • Do 10 maja 2019 r.: wysyłanie powiadomień o potencjalnych ocenach niedostatecznych (dopuszczających z instrumentów głównych i kształcenia słuchu) oraz nieklasyfikowaniu
 • Do 10 czerwca 2019 r. : wystawienie ocen rocznych

Podane terminy mogą ulec zmianie.