Rada Rodziców

Rada Rodziców 2019/2020:

  1. Andrzej Firlet – przewodniczący
  2. Katarzyna Świerk– wiceprzewodniczący
  3. Anna Guzek – skarbnik
  4. Joanna Gawin – sekretarz
  5. Agnieszka Siek – członek
  6. Danuta Czernecka – członek
  7. Magdalena Gurgul – członek

Komisja rewizyjna:

  1. Katarzyna Prus
  2. Anna Garbień
  3. Michał Wojnowski

FUNDUSZ MUZYCZNY

Tegoroczna składka na Fundusz Muzyczny wynosi 15 zł. miesięcznie od każdego ucznia do 15-ego dnia każdego miesiąca lub jednorazowa wpłata za cały rok w wysokości 150 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080

W tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Muzyczny, imię i nazwisko ucznia, klasa

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Składka w wysokości 50 zł – za pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Muzycznej, 25 zł – drugie dziecko. Trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.

Prosimy o wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080

W tytule przelewu należy wpisać: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!

Rada Rodziców