Rada Rodziców

Rada Rodziców 2018/2019:

  1. Marek Białka – przewodniczący
  2. Andrzej Firlet – wiceprzewodniczący
  3. Anna Guzek  – skarbnik 
  4. Magdalena Gurgul – członek
  5. Karolina Kubala – członek
  6. Katarzyna Machowska – członek
  7. Magdalena Maślak – członek
 
Komisja rewizyjna:
  • Agnieszka Siek – przewodnicząca komisji rewizyjnej
  • Joanna Gawin – członek komisji rewizyjnej
  • Gabriela Kołodziej – członek komisji rewizyjnej

 

Prosimy o wpłacanie składek na Radę Rodziców oraz Fundusz Muzyczny:
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
40 złotych rocznie za pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Muzycznej
20 złotych rocznie za drugie dziecko
Kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.
Prosimy o wpłaty na konto (Tytuł wpłaty: Rada Rodziców, Imię i nazwisko dziecka)

SKŁADKA NA FUNDUSZ MUZYCZNY
10 złotych miesięcznie od każdego ucznia.
Prosimy o wpłaty na konto do 15-go dnia każdego miesiąca lub jednorazową wpłatę za cały rok w wysokości 100 złotych. (Tytuł wpłaty: Fundusz Muzyczny, Imię i nazwisko dziecka)

Nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0241 8080
Bank Gospodarki Żywnościowej o/Brzesko

Za wszystkie wpłaty dziękujemy!

Rada Rodziców