Rada Rodziców

Rada rodziców 2017/2018

 1. Krzysztof Ojczyk – przewodniczący
 2. Anna Guzek – zastępca przewodniczącego
 3. Magdalena Olchawska – sekretarz
 4. Beata Smaluch – skarbnik
 5. Komisja rewizyjna
  • Katarzyna Kielan – przewodnicząca
  • Agnieszka Siek
  • Edyta Wesołowska

Prosimy o wpłacanie składek na Radę Rodziców oraz Fundusz Muzyczny:
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
40 złotych rocznie za pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Muzycznej
20 złotych rocznie za drugie dziecko
Kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.
Prosimy o wpłaty na konto (Tytuł wpłaty: Rada Rodziców, Imię i nazwisko dziecka)

SKŁADKA NA FUNDUSZ MUZYCZNY
10 złotych miesięcznie od każdego ucznia.
Prosimy o wpłaty na konto do 15-go dnia każdego miesiąca lub jednorazową wpłatę za cały rok w wysokości 100 złotych. (Tytuł wpłaty: Fundusz Muzyczny, Imię i nazwisko dziecka)

Nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0241 8080
Bank Gospodarki Żywnościowej o/Brzesko

Za wszystkie wpłaty dziękujemy!

Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Ojczyk