Szkolny konkurs zespołów kameralnych

CELE KONKURSU

 • Wspólne muzykowanie uczniów
 • Zapoznanie z literaturą kameralną
 • Gromadzenie nowych doświadczeń muzycznych
 • Przezwyciężanie tremy
 • Wymiana doświadczeń pedagogicznych

WARUNKI KONKURSU

 • W przesłuchaniach mogą brać udział wyłącznie uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Brzesku
 • Przesłuchania odbywają się w dwóch grupach
  • Grupa I:uczniowie klas 1-3 cyklu 6- letniego
  • II: uczniowie klas 1-3 cyklu 4- letniego
 • Uczeń z grupy I może brać udział w występie grupy II ale nie odwrotnie
 • W skład zespołów- od duetu do oktetu- mogę wchodzić wszystkie instrumenty, których naucza się w naszej szkole
 • W skład zespołów nie mogą wchodzić nauczyciele

REPERTUAR

 • Każdy zespół jest zobowiązany wykonać 2 części, bądź 2 utwory o zróżnicowanym charakterze
 • Czas prezentacji nie powinien przekraczać 7 minut

REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs jest jednoetapowy
 • Wszystkie zespoły w konkursie będą oceniane według jednakowych kryteriów
 • Występy ocenia komisja powołana przez Dyrektora Szkoły
 • Kryteria oceny: zgodność z tekstem, sprawność techniczna, muzykalność, kultura dźwięku, walory estradowe
 • Werdykt Jury jest ostateczny. Osoba zasiadająca w Jury, będąca jednocześnie opiekunem zespołu nie ocenia goKomisja może przyznać w każdej grupie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Kolejność występów konkursowych losowana jest po zamknięciu listy zgłoszeń

ORGANIZACJA KONKURSU

 • Termin konkursu ustala się na 15 maja 2015 roku
 • Przesłuchanie konkursowe odbywają się w Sali nr 1
 • Przesłuchania są otwarte dla publiczności
 • Zgłoszenia dokonuje pedagog będący opiekunem zespołu u osób odpowiedzialnych za organizację konkursu do końca kwietnia 2015 roku
 • Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Joanna Jarosz, Piotr Kleśny, Mirosław Stępień

Regulamin w formacie PDF
Karta zgłoszenia PDF
Karta zgłoszenia DOC
Harmonogram przesłuchań