Mikołajki

Koncert Mikołajkowy
uczniów klasy I cyklu sześcioletnego
6 grudnia 2019 r. godzina 17:30
Sala gimnastyczna