Plan zajęć


Cykl 6-letni Grupa Ia

Godziny Poniedziałek Środa
14:30 - 15:15Rytmika
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
15:15 - 16:00Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
17:00 - 17:45Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B 3

Cykl 6-letni Grupa Ib

Godziny Wtorek Czwartek
15:45 - 16:30Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
16:30 - 17:15Rytmika
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
16:45 - 17:30Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3

Cykl 6-letni Grupa II

Godziny Poniedziałek Środa
16:05 - 16:50Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
16:50 - 17:35Rytmika
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
17:45 - 18:30Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3


Cykl 6-letni Grupa IIIa

Godziny Poniedziałek Środa
17:40 - 18:25Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
18:25 - 19:10Rytmika
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
18:30 - 19:15Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3

Cykl 6-letni Grupa IIIb

Godziny Wtorek Czwartek
17:15 - 18:00Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
18:00 - 18:45Rytmika
M. Migas
Gimnazjum, s. B3
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
M. Migas
Gimnazjum, s. B3

Cykl 6-letni Grupa IVa

Godziny Środa Piątek
15:50 - 16:35Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
16:40 - 17:25Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z

Cykl 6-letni Grupa IVb

Godziny Poniedziałek Środa
14:50 - 15:35Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
15:40 - 16:25Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
18:20 - 19:05Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z

Cykl 6-letni Grupa Va

Godziny Środa Piątek
16:40 - 17:25Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z

Cykl 6-letni Grupa Vb

Godziny Poniedziałek Czwartek
16:30 - 17:15Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
17:20 - 18:05Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
16:40 - 17:25Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z

Cykl 6-letni Grupa VI

Godziny Wtorek Czwartek
15:50 - 16:35Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
18:20 - 19:05Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z

Cykl 4-letni Grupa Ia

Godziny Środa Piątek
15:00 - 15:45Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z

Cykl 4-letni Grupa Ib

Godziny Poniedziałek Czwartek
18:10 - 18:55Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
18:20 - 19:05Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z

Cykl 4-letni Grupa II

Godziny Środa Piątek
15:00 - 15:45Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
15:50 - 16:35Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z


Cykl 4-letni Grupa III

Godziny Wtorek Czwartek
15:50 - 16:35Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
16:40 - 17:25Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z

Cykl 4-letni Grupa IV

Godziny Środa Piątek
17:30 - 18:15Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 102 Z
18:20 - 19:05Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 105 Z

Zajęcia międzyklasowe

Godziny Poniedziałek Godziny Czwartek
16:30 - 17:15Orkiestra - skrzypce
M. Gruszowska
świetlica
17:30 - 18:15Chór - cykl 6-letni
M. Gruszowska
świetlica
17:15 - 18:00Orkiestra - całość
M. Gruszowska
świetlica
18:15 - 19:00Chór - całość (cykl 6 i 4-letni)
M. Gruszowska
świetlica
18:00 - 18:45Orkiestra - altówki, wiolonczele
M. Gruszowska
s.
19:00 - 19:45Chór - cykl 4-letni
M. Gruszowska
świetlica
18:15 - 19:45Zespół instrumentalny
P. Dyjak
świetlica

Zajęcia międzyklasowe dotyczą uczniów klas IV - VI cyklu sześcioletniego oraz II - IV cyklu czteroletniego według przydziałów do odpowiednich zespołów.


Małgorzata Migas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:30 - 15:15
Rytmika
Ia/6
15:45 - 16:30
Kształcenie słuchu
Ib/6
15:15 - 16:00
Kształcenie słuchu
Ia/6
16:30 - 17:15
Rytmika
Ib/6
16:05 - 16:50
Kształcenie słuchu
II/6
17:00 - 17:45
Kształcenie słuchu
Ia/6
17:15 - 18:00
Kształcenie słuchu
IIIb/6
16:50 - 17:35
Rytmika
II/6
16:45 - 17:30
Kształcenie słuchu
Ib/6
17:45 - 18:30
Kształcenie słuchu
II/6
18:00 - 18:45
Rytmika
IIIb/6
17:40 - 18:25
Kształcenie słuchu
IIIa/6
17:30 - 18:15
Kształcenie słuchu
IIIb/6
18:30 - 19:15
Kształcenie słuchu
IIIa/6
18:25 - 19:10
Rytmika
IIIa/6
Zajęcia prowadzone przez p. Małgorzatę Migas odbywają się w gimnazjum w sali B3

Barbara Wilkońska - Firlet

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:50 - 15:35
Kształcenie słuchu
IVb/6
15:00 - 15:45
Audycje Muzyczne
II/4
15:00 - 15:45
Czytanie nut głosem
15:40 - 16:25
Audycje Muzyczne
IVb/6
15:50 - 16:35
Kształcenie słuchu
III/4
15:50 - 16:35
Audycje muzyczne
IVa/6
15:50 - 16:35
Kształcenie słuchu VI/6
16:30 - 17:15
Kształcenie słuchu
Vb/6
16:40 - 17:25
Audycje Muzyczne
III/4
16:40 - 17:25
Audycje muzyczne
Va/6
16:40 - 17:25
Kształcenie słuchu
Vb/6
17:20 - 18:05
Audycje Muzyczne
Vb/6
17:30 - 18:15
Kształcenie słuchu
VI/6
17:30 - 18:15
Audycje muzyczne IV/4
17:30 - 18:15
Kształcenie słuchu
III/4
18:10 - 18:55
Kształcenie słuchu
Ib/4
18:20 - 19:05
Audycje muzyczne
VI/6
18:20 - 19:05
Kształcenie słuchu
IVb/6
18:20 - 19:05
Kształcenie słuchu
Ib/4
Zajęcia prowadzone przez p. Barbarę Wilkońską - Firlet odbywają się w sali 102 Z

Krzysztof Kania

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
15:00 - 15:45
Kształcenie słuchu
Ia/4
15:00 - 15:45
Kształcenie słuchu
Ia/4
15:50 - 16:35
Kształcenie słuchu
IIa/4
15:50 - 16:35
Kształcenie słuchu
IIa/4
16:40 - 17:25
Kształcenie słuchu
IVa/6
16:40 - 17:25
Kształcenie słuchu
IVa/6
17:30 - 18:15
Kształcenie słuchu
V/6
17:30 - 18:15
Kształcenie słuchu
V/6
18:20 - 19:05
Kształcenie słuchu
IV/4
18:20 - 19:05
Kształcenie słuchu
IV/4
Zajęcia prowadzone przez p. Krzysztofa Kanię odbywają się w sali 105 Z