Plan zajęć

Cykl 6-letni Grupa Ia

Godziny Poniedziałek Środa
14:30 - 15:15Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
15:15 - 16:00Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
16:15 - 17:00Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa Ib

Godziny Wtorek Czwartek
15:30 - 16:15Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
15:25 - 16:10Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
16:10 - 16:55Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa IIa

Godziny Poniedziałek Środa
16:05 - 16:50Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
16:50 - 17:35Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
17:00 - 17:45Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa IIb

Godziny Wtorek Czwartek
16:15 - 17:00Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
17:00 - 17:45Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
17:45 - 18:30Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa IIIa

Godziny Poniedziałek Środa
17:45 - 18:30Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
17:40 - 18:25Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
18:25 - 19:10Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa IIIb

Godziny Wtorek Czwartek
17:00 - 17:45Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
17:45 - 18:30Rytmika
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105
18:30 - 19:15Kształcenie słuchu
M. Migas
Pawilon Zielony, I piętro, s. 105

Cykl 6-letni Grupa IVa

Godziny Środa Piątek
16:40 - 17:25Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
17:30 - 18:15Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Cykl 6-letni Grupa IVb

Godziny Wtorek Piątek
15:00 - 15:45Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
15:50 - 16:35Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Cykl 6-letni Grupa V

Godziny Środa Piątek
15:50 - 16:35Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
16:40 - 17:25Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Cykl 6-letni Grupa VI

Godziny Środa Piątek
16:40 - 17:25Audycje muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C

Cykl 4-letni Grupa Ia

Godziny Środa Piątek
15:00 - 15:45Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C

Cykl 4-letni Grupa Ib

Godziny Wtorek Czwartek
16:40 - 17:25Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Cykl 4-letni Grupa IIa

Godziny Środa Piątek
15:00 - 15:45Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
15:50 - 16:35Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C

Cykl 4-letni Grupa IIb

Godziny Wtorek Czwartek
15:00 - 15:45Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
15:50 - 16:35Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Cykl 4-letni Grupa III

Godziny Środa Piątek
17:30 - 18:15Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
18:20 - 19:05Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C
Kształcenie słuchu
K. Kania
s. 103 C

Cykl 4-letni Grupa IV

Godziny Wtorek Czwartek
17:30 - 18:15Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
18:20 - 19:05Kształcenie słuchu
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż
Audycje Muzyczne
B. Wilkońska - Firlet
s. 9 Ż

Zajęcia międzyklasowe

Godziny Poniedziałek Godziny Czwartek
16:30 - 17:15Orkiestra - skrzypce
M. Gruszowska
świetlica
17:30 - 18:15Chór - cykl 6-letni
M. Gruszowska
świetlica
17:15 - 18:00Orkiestra - całość
M. Gruszowska
świetlica
18:15 - 19:00Chór - całość (cykl 6 i 4-letni)
M. Gruszowska
świetlica
18:00 - 18:45Orkiestra - altówki, wiolonczele
M. Gruszowska
s. nr 103 C
19:00 - 19:45Chór - cykl 4-letni
M. Gruszowska
świetlica
18:15 - 19:45Zespół instrumentalny
P. Dyjak
świetlica

Zajęcia międzyklasowe dotyczą uczniów klas IV - VI cyklu sześcioletniego oraz II - IV cyklu czteroletniego według przydziałów do odpowiednich zespołów.