Rekrutacja

Szkoła Muzyczna prowadzi nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki.

Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

Instrumenty klawiszowe:

 • fortepian

Instrumenty strunowe:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:

 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • akordeon
 • perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

 • sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 6 – 10 roku życia,
 • czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 8 – 16 roku życia.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:

 • słuchu wysokościowego
 • poczucia rytmu
 • koordynacji ruchowej
 • pamięci muzycznej.

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega na:

 • zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
 • określeniu kierunku ruchu w motywie 2- i 3-dźwiękowym
 • powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela
 • zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)
 • zaśpiewaniu ostatniego dźwięku w zagranej i niedokończonej melodii
 • powtórzeniu rytmu 2-taktowego w metrum 4/4 zaprezentowanego przez nauczyciela
 • określeniu częstotliwości akcentów metrycznych
 • ocenieniu poziomu koordynacji ruchowej
 • oglądzie dłoni i postawy ciała kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 14 685 33 44.